Step 2
Lựa chọn tên miền
Step 3
Lựa chọn

Danh mục sản phẩm:
ADVANCED - Dung lượng lưu trữ: 60GB
Email POP3/webmail: unlimited
Email Forwarders: unlimited

EXTREMMER - Dung lượng lưu trữ: 100GB
Email POP3/webmail: unlimited
Email Forwarders: unlimited

STARTER - Dung lượng lưu trữ: 40GB
Email POP3/webmail: unlimited
Email Forwarders: unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (44.201.99.222) sẽ được lưu lại.

Copyright © 2015 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông HIG. All rights reserved.