Step 2
Lựa chọn tên miền
Step 3
Lựa chọn

Danh mục sản phẩm:
CLASSIC 1 - Dung lượng lưu trữ: 500MB
Email POP3/webmail: 5
Email Forwarders: 5
Tên miền: 1

CLASSIC 2 - Dung lượng lưu trữ: 1GB
Email POP3/webmail: 10
Email Forwarders: 10
Tên miền: 1

CLASSIC 3 - Dung lượng lưu trữ: 2GB
Email POP3/webmail: 20
Email Forwarders: 20
Tên miền: 1

BASIC 1 - Dung lượng lưu trữ: 5GB
Email POP3/webmail: 50
Email Forwarders: 50
Tên miền: 1

BASIC 2 - Dung lượng lưu trữ: 10GB
Email POP3/webmail: 100
Email Forwarders: 100
Tên miền: 2

BASIC 3 - Dung lượng lưu trữ: 20GB
Email POP3/webmail: 200
Email Forwarders: 200
Tên miền: 3

ADVANCE - Dung lượng lưu trữ: 50GB
Email POP3/webmail: 500
Email Forwarders: 500
Tên miền: 5

PRO - Dung lượng lưu trữ: 200GB
Email POP3/webmail: Unlimited
Email Forwarders: Unlimited
Tên miền: 10

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (35.172.165.64) sẽ được lưu lại.

Copyright © 2015 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông HIG. All rights reserved.