Step 2
Lựa chọn tên miền
Step 3
Lựa chọn

Danh mục sản phẩm:
Unlimited Advanced - Dung lượng lưu trữ : Unlimited
Băng thông/ Tháng : 35GB
FTP Account : Unlimited
MySQL : 2
MSSQL 2012 : 2
Domains : 1
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : 20

Unlimited Basic - Dung lượng lưu trữ : Unlimited
Băng thông/ Tháng : 20GB
FTP Account : Unlimited
MySQL : 1
MSSQL 2012 : 1
Domains : 1
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : 20

Unlimited Business - Dung lượng lưu trữ : Unlimited
Băng thông/ Tháng : 50GB
FTP Account : Unlimited
MySQL : 10
MSSQL 2012 : 10
Domains : 5
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : 40

Unlimited Ecommerce - Dung lượng lưu trữ : Unlimited
Băng thông/ Tháng : 100GB
FTP Account : Unlimited
MySQL : 15
MSSQL 2012 : 15
Domains : 10
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : 80

Unlimited Pro - Dung lượng lưu trữ : Unlimited
Băng thông/ Tháng : 200GB
FTP Account : Unlimited
MySQL : 25
MSSQL 2012 : 25
Domains : 20
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : 200

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (44.201.99.222) sẽ được lưu lại.

Copyright © 2015 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông HIG. All rights reserved.