Step 2
Lựa chọn tên miền
Step 3
Lựa chọn

Danh mục sản phẩm:
Cloud Vps A - - Core : 1
- RAM : 512MB
- SSD : 10GB
- IP :1
- Bandwidth : Unlimited

Cloud Vps B - - Core : 1
- RAM : 1GB
- SSD : 25GB
- IP : 1
- Bandwidth: Unlimited

Cloud Vps C - - Core : 2
- RAM : 2GB
- SSD : 40GB
- IP : 1
- Bandwidth: Unlimited

Cloud Vps D - - Core : 3
- RAM : 4GB
- SSD : 60GB
- IP : 1
- Bandwidth: Unlimited

Cloud Vps E - - Core : 4
- RAM : 8GB
- SSD : 80GB
- IP : 1
- Bandwidth: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (44.201.99.222) sẽ được lưu lại.

Copyright © 2015 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông HIG. All rights reserved.