Step 2
Lựa chọn tên miền
Step 3
Lựa chọn

Danh mục sản phẩm:
Dedicated A (20 tồn tại) - Intel® Xeon® Processor X3210 (8M Cache, 2.13 GHz)
* HDD: 2 x 250GB
* RAM: 4GB + 4GB
* Dữ liệu truyền: Unlimited
* Miễn phí Direct Admin - Plesk
* Tặng RAPID SSL
* Tặng server
* IP: 01
* Băng thông trong nước(Up/Down): 100Mbps
* Băng thông quốc tế (Up/Down): 3Mbps/1Mbps

Dedicated B (15 tồn tại) - Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz)
* HDD: 2 x 250GB
* RAM: 8GB + 4GB
* Dữ liệu truyền: Unlimited
* Miễn phí Direct Admin - Plesk
* Tặng RAPID SSL
* Tặng server
* IP: 01
* Băng thông trong nước(Up/Down): 100Mbps
* Băng thông quốc tế (Up/Down): 3Mbps/1Mbps

Dedicated C - Intel® Xeon® Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz)
* HDD: 2 x 500GB
* RAM: 8GB + 4GB
* Dữ liệu truyền: Unlimited
* Miễn phí Direct Admin - Plesk
* Tặng RAPID SSL
* IP: 01
* Băng thông trong nước(Up/Down): 200Mbps
* Băng thông quốc tế (Up/Down): 3Mbps/1Mbps

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (44.201.99.222) sẽ được lưu lại.

Copyright © 2015 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông HIG. All rights reserved.