Step 2
Lựa chọn tên miền
Step 3
Lựa chọn

Danh mục sản phẩm:
Starter - Dung lượng: 300 MB
Băng thông: Không giới hạn
Số hộp thư: 5
Số lượng sản phẩm: Không giới hạn
Kết nối Fanpage: Có
Phiên bản Mobile : Có
Thay đổi giao diện : Không
Gỡ bỏ bảng quyền: Có

Advance - Dung lượng: 600MB
Băng thông: Không giới hạn
Số hộp thư: 10
Thay đổi giao diện: Không
Gỡ bỏ thông tin bản quyền:Không
Hỗ trợ ngôn ngữ: Việt - Anh


Enterprise - Dung lượng: 1000MB
Băng thông: Không giới hạn
Số hộp thư: 30
Thay đổi giao diện: Có
Gỡ bỏ thông tin bản quyền:Có
Hỗ trợ ngôn ngữ: Việt - Anh

E-Commerce - Dung lượng: 2000MB
Băng thông: Không giới hạn
Số hộp thư: 50
Thay đổi giao diện: Có
Gỡ bỏ thông tin bản quyền:Có
Hỗ trợ ngôn ngữ: Việt - Anh

Professional - Dung lượng: 5000MB
Băng thông: Không giới hạn
Số hộp thư: 100
Thay đổi giao diện: Có
Gỡ bỏ thông tin bản quyền:Có
Hỗ trợ ngôn ngữ: Việt - Anh

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (44.201.99.222) sẽ được lưu lại.

Copyright © 2015 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông HIG. All rights reserved.